Đơn vị trực thuộc

Xí nghiệp xây dựng và nội thất Thăng Long

  
Với các chức năng xây dựng công trình dân dụng, giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:

+ Xây dựng các công trình dân dụng trong và ngoài ngành du lịch
+ Giải phóng mặt bằng
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Mọi thông tin xin liên hệ:
Xí nghiệp xây dựng và nội thất Thăng Long 
Số 2 Trần Huy Liệu – Quận Ba Đình – Hà Nội
Tel: 04. 38223058 – 39423967 Fax: 04.38221726
Email: thanglong-gtc@fpt.vn
Website: www.thanglonggtc.com.vn
   

Đối tác - Liên doanh

  • HNToursisTaxi
  • Hilton Hotel
  • InterContinental Hotel
  • BigC
  • PanHorizon
  • CappitalTower