Quan hệ cổ đông

 • CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY
  CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY

  23/07/2015 4:54:00 CH

  Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN của Nhà nước trong đó cổ phần hoá là nội dung quan trọng để chuyển đổi những công ty 100% vốn Nhà nước sang loại hình...
  Chi tiết
Tổng số 21 - Trang 5/5

Đối tác - Liên doanh

 • HNToursisTaxi
 • Hilton Hotel
 • InterContinental Hotel
 • BigC
 • PanHorizon
 • CappitalTower